Vaagland 900

Lengde:......................8,99 m (29,5 fot) + plattform
Bredde:......................3,85 m
Dypgående:...............1,10 meter
Høyde rekke..............1,00 m
Dieseltanker:............. 2 x 350 liter
Dekksareal:............... 20 m2
Volum lasterom..........5 m3
Motor alternativ:.........250-550 hk