Tau og slangetromler

Ringspyler

Ny oppfinnelsen angår ett vaskeredskap for bruk ved vasking av oppdrettsmerder. Denne oppfinnelsen er spesielt tiltenkt for vask av merdene i oppdrettsanlegg, men kan også brukes til andre forskjellige rør.

Groe og lus er et stort problem innen oppdrettsnæringen. Kraftig groe under oppdrettsmerdene, som f. eks skjell fører til formering til not, som igjen forårsaker lus, smitte, sykdommer. I dagens oppdrettsnæring blir merdene løftet opp, og spylet ved hjelp av en vanlig høytrykkspyler. Eller så blir det brukt dykkere, som er et meget farlig og krevende arbeid. For å utføre denne operasjonen må oppdrettsringen være tom for fisk, og alt av fortøyninger må løsnes. Det betyr at oppdrettsringer ikke kan vaskes ofte, siden det må ventes til ringen er tom for fisk. En slik operasjon er arbeidsom, kostbar og tidkrevende. Vi har derfor utviklet en oppfinnelse som kan vaske disse rørene på stedet. Dette forenkler vaskeprosessen betraktelig og ringene kan vaskes når som helst. For å gjøre dette har vi utviklet en effektiv oppfinnelse som lett spyler oppdrettsringen når den ligger i sjøen.For å produsere nødvendig høytrykk kreves det ett høytrykksaggregat. Ett slik høytrykksaggregat er ofte bruk til andre formål innen oppdrettsnæringen, slik at den aktuelle kundegruppen har tilgang til høytrykksaggregat som er tilfredsstillende. Høytrykksvann kobles til håndtaket som videre føres nedover til dysene. Dysene står i en posisjon som gjør at rør blir spylet ren fra undersiden.

Vi leverer hydrauliske og elektriske tau og slangetrommler